وکیل تصادفات رانندگی در سعادت آبا تهران

وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران

با توجه به خطرات بالقوه ای که از راندن وسایل نقلیه متوجه جسم و جان دیگران می شود قانونگذار کشورها معمولا به تخلفات رانندگی و صدمات ناشی از آن ها به طور خاص و به تفصیل پرداخته اند.متاسفانه در شهر تهران سالانه تعداد زیادی از شهروندان بر اثر تصادفات رانندگی جان خویش را از دست می دهند وکیل تصادفات رانندگی در تهران به عنوان یک وکیل کیفری کار می تواند در راستای جبران خسارات وارده بر جان و مال شهرواندان اعلام وکالت نموده و در جهت کسب نتیجه مطلوب موکلین اقدام نمائید.

عنصر قانونی تصادفات رانندگی

قانونگذار ایران مواد ۷۱۴ الی۷۲۵ از فصل بیست و نهم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ را به این جرایم اختصاص داده است که از این مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ به قتل و صدمات جسمانی ناشی از رانندگی پرداخته و سایر مواد به جرایم دیگری مثل رانندگی بدون داشتن گواهی نامه رسمی رانندگی ، اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه ،دستکاری در دستگاه ثبت سرعت و پلاک وسیله نقلیه و نظایر آن ها پرداخته است.

وکیل احراز شرایط و اثبات تصادفات رانندگی

از نظر وکیل تصادفات رانندگی در تهران ، برای اثبات تصادفات و جنایت ناشی از تخلفات رانندگی باید شرایط و ارکان این جرم فراهم باشند تا بتوانیم بر اساس آن مجرم را به محکوم به پرداخت حبس یا دیه و… نمود این شرایط عبارتند از

اثبات رانندگی یا تصدی:

منظور از راندن یا رانندگی هدایت و حرکت در آوردن وسیله نقلیه است که شیوه آن با نوع وسیله نقلیه متفاوت می باشد.برای مثال یک اتومبیل با چرخاندن فرمان و با استفاده از پدال گاز و ترمز ، یک هواپیما با کنترل صفحه مخصوصی که در مقابل خلبان قرار دارد رانده می شود.بنابراین کسی که پشت فرمان خودرویی که در کنار خیابان متوقف است نشسته و بر اثر برخورد اتومبیل دیگری به اتومبیل وی به خودرو جلو برخورد می کند را نمی توان در حال هدایت و رانندگی خودرو دانست و ارتکاب جرایم رانندگی به وی نسبت داد.

منظور از تصدی هدایت وسیله غیر نقلیه است مثل کسی که هدایت جرثقیل تله کابین یا وسایل تفریحی موجود در مکان هایی چون شهربازی و نظایر آن ها برعهده دارد که به عمل وی رانندگی اطلاق نمی شود.

وسیله موتوری

قانونگذار در مواد۷۱۴و۷۱۸ قانون تعزیرات به راننده یا متصدی وسیله موتوری اشاره کرده است.و از نظر وکیل تصادفات رانندگی مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم ، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه که رانده یا هدایت می شود می باشد. بدین ترتیب وسیله نقلیه باید با قدرت موتور کار کند لیکن بنا به تصریح ماده ۷۱۴زمینی آبی یا هوایی بودن آن تفاوتی ندارد و حتی می تواند تراکتور هم باشد.

بنابراین هم راکب دوچرخه و درشکه چی و هم متصدی چرخ و فلک دستی غیر موتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل مربوطه در قانون تعزیرات که مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است خارج می باشند.

نتیجه حاصله در تصادفات رانندگی:

نتیجه لازم عبارت از بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است که بدون تحقق آن ها جرم مورد نظر ارتکاب نمی یابد.

وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران

مجازات تصادفات رانندگی

از نظر وکیل کیفری کار در تهران مجازاتی که برای راننده یا متصدی وسیله موتوری در قانون پیش بینی شده است بسته به نوع صدمه حاصله از کار وی متفاوت است.

شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه :

به موجب ماده۷۱۴ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود این مجازات اعمال می گردد.

حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه :

هرگاه صدمه حاصله عبارت از مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین باشد مرتکب به موجب ماده۷۱۵به این مجازات محکوم می شود.

حبس دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه:

در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف تر یعنی نقضان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون اینکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود طبق ماده۷۱۶ مرتکب به این مجازات محکوم خواهد شد.

عنصر روانی:

عنصر روانی جرایم رانندگی مذکور در مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ عبارت از بی احتیاطی بی مبالاتی عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت می باشد.

بی احتیاطی: عبارت است از انجام کاری که عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است مثل رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی
بی مبالاتی: عبارت است از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است مثل راهنما نزدن در هنگام گردش به راست یا چپ دانسته اند.
عدم رعایت نظامات دولتی: می توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه اداری نقص فنی دانست
عدم مهارت: نیز به معنی تسلط نداشتن فرد در رانندگی است اعم از این که وی دارای گواهی نامه رانندگی باشد یا خیر
البته ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲تحقق جرایم غیر عمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب و تبصره آن تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است..مسامحه غفلت عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی هم حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب شده اند.

لام به ذکر است که بنا به تصریح ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات بی احتیاطی بی مبالاتی عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت باید باعث تحقق جنایت علیه جسم یا جان دیگری شود والا اگر نتایج اخیرالذکر ناشی از عاملی غیر از یکی از آن چهار حالت باشد مسئول شناختن راننده ممکن نخواهد بود.برای مثال اگر در زمانی که کسی با نقص نظامات و مقررات دولتی بدون داشتن گواهی نامه رانندگی می کند دیگری به ناگاه خود را خود را از روی پل عابر پیاده ای که در عرض خیابان نصب شده است به پایین در جلو خودروی او پرتاب کند و جان خود را از دست بدهد نمی توان راننده را مسئول قتل غیر عمدی شناخت زیرا عدم رعایت نظامات دولتی یعنی نداشتن گواهی نامه از سوی راننده باعث مرگ عابر نشده است.

 مجازات تصادفات رانندگی | وکیل تصادفات سعادت آباد

عواملی که باعت تشدید مجازات در تصادفات و جرایم رانندگی می شود

وکیل کیفری در تهران عواملی که باعث تشدید مجازات تصادفات رانندگی می گردند در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است وجود کیفیات مشدده باعث می شود که مرتکب جرایم موضوع مواد۷۱۴الی۷۱۷ قانون مجازات اسلامی به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق مثلا در مورد جرم موضوع ماده۷۱۴ به دو سال و یک روز تا سه سال حبس محکوم و به علاوه در صورت صلاحدید دادگاه به مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسیله موتوری محروم شود.

مست بودن راننده یا متصدی وسیله موتوری
نداشتن پروانه رانندگی یا تصدی
سرعت غیرمجاز
به کار انداختن وسیله دارای نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف
عدم رعایت حق عبور عابر پیاده در محل های مخصوص به عبور عابر
رانندگی در محل هایی که عبور از آن ها ممنوع شده است.

تمامی عوامل فوق الذکر می بایست در تصادف موثر بوده باشند تا بتوان آن ها را کیفیت مشدده محسوب کرد.

عواملی که باعث تخفیف مجازات در جرایم و تصادفات رانندگی می شود:

تبصره ۲ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مواردی را به این شرح موجب تخفیف مجازات راننده دانسته است:

رساندن مصدوم به نقاط مناسبی برای معالجه و استراحت
آگاه کردن ماموران از واقعه
فراهم کردن موجبات معالجه استراحت و تخفیف آلام مصدوم.

بدیهی است موارد دیگری غیر از موارد مصرح نیز می تواند به موجب ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف یا تبدیل مجازات راننده متخلف گردد.

وکالت وکیل حرفه ای تصادفات رانندگی در دادگاه های کیفری تهران

جرایم و تصادفات رانندگی ابتدا در یکی از دادسراهای تهران اقامه می گردد و پس از ارائه گواهی پزشکی قانونی و استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی تهران جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایای مراجعه به وکیل تصادفات رانندگی در تهران

تخصصی شدن امور کیفری و طولانی بودن زمان های رسیدگی گاهی موجب می گردد که اصحاب دعوا از طرح دعوا یا پیگیری آن منصرف شوند و متحمل خسارات غیرقابل جبرانی گردند وکیل کیفری در تهران به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص کیفری در تهران مشاوره نماید.

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد.

وکیل متخصص تصادفات رانندگی در سعادت آباد تهران

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل تصادفات رانندگی در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های تصادفات رانندگی تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل تصادفات رانندگی در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص تصادفات رانندگی سعادت آباد استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی کیفری

شماره تلفن وکیل تصادفات سعادت آباد تهرانمجازات تصادفات رانندگیمشاوره تلفنی با وکیل تصادفات تهرانمشاوره حقوقی با وکیل متخصص تصادفات رانندگیوکیل تصادفات رانندگی سعادت آبادوکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *