مقالات حقوقی

شورای حل اختلاف تهران

شورای حل اختلاف ناحیه 35 تهران ویژه راهنمایی و رانندگی

شورای حل اختلاف ناحیه 35 تهران شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی تهران شورای حل اختلاف ناحیه 35 تهران : امروزه مراجعات مردم به دادگاه ها به دلیل اختلافات حقوقی و افزایش جمعیت به حدی ... ادامه مطلب
شورای حل اختلاف تهران

شورای حل اختلاف ناحیه 34 تهران ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای حل اختلاف ناحیه 34 تهران شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات تهران امروزه مراجعات مردم به دادگاه ها به دلیل اختلافات حقوقی و افزایش جمعیت به حدی زیاد شده که در اکثر محاکم قضایی ... ادامه مطلب
شورای حل اختلاف تهران

شورای حل اختلاف ناحیه 33 تهران ویژه اداره تعاون

شورای حل اختلاف ناحیه 33 تهران شورای حل اختلاف ویژه تعاون، بانکها و موسسات مالی و اعتباری با گسترش روابط و نزدیک شدن زندگی مردم ، میزان اختلافات و نوع اختلافات نیز افزایش یافت . ... ادامه مطلب