راههای تغییر نام کوچک، وکیل تغییر نام، وکیل شناسنامه سعادت آباد

وکیل تغییر نام در سعادت آباد

راههای تغییر نام کوچک، وکیل تغییر نام، وکیل شناسنامه

بعد از نام گذاری نوزاد و طفل توسط پدر و مادر ممکن است فرد به هر دلیلی از جمله اختلاف عقاید یا تغییر فرهنگ جامعه یا پیدا کردن معانی مذموم بعد از نامگذاری،فرد تصمیم به تغییر نام یا اسم کوچک خود بگیرد.تحت شرایطی اداره ثبت احوال به صرف درخواست از طرف متقاضی این کار را انجام می دهد ولی اگر فرد تصمیم به تغییر اسم مذهبی و اسم عادی و اسم متعارف خود بگیرد اصولاً اداره ثبت احوال با تقاضا موافقت ننموده و متقاضی تغییر نام مجبور است برای اینکه به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و به طرفیت ثبت احوال دادخواست تغییر نام بدهد. تماس با وکیل تغییر نام 

شرایط تغییر نام شناسنامه 

طبق ماده 20 قانون ثبت احوال: تغییر نامهای را جایز دانسته است که:

_ اسامی آنها موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشد.

_ عناوین کشوری، لشکری و القاب و یا ترکیب اسم و عنوان

_ اسم های زننده، مستهجن و نامناسب با جنس

_ اسم های که صفات مذموم و مغایر با ارزشهای اسلامی باشد

_ اسم های که موجب تحقیر اشخاص می باشد یا دارای معنی لغوی که در جامعه قابل پذیرش نیست.

_ اسامی که موجب ترویج فرهنگ غرب گردد.

_ اسمی که تناسب با جنسیت شخص ندارد.

چه اشخاصی می توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست تغییرنام کنند

_ اشخاص 18 سال و بالاتر

_ افراد کمتر از 18 سال که حکم رشد دارند

_ پدر یا جدپدری با ارائه شناسنامه خود جهت تغییر نام فرزند کمتر از 18 سال

_ سرپرست قانونی از جمله قیم، امین و وصی برای افراد صغیر و محجور با اراِئه مدارک مستند که سمت او احراز شود.

نمونه رای تغییر نام کوچک و چند نکته:

چند نکته در خصوص تغییر نام:

1- اداره ثبت احوال درخواست تغییر اسامی مذهبی مثل (فاطمه،زهرا،علی،محمد) را نمی پذیرد و تنها راه برای کسی که اصرار به تغییر این اسامی دارد مراجعه به دادگاه است با این وجود دادگاه هم به شدت در مقابل تغییر اسامی مذهبی مقاومت می کنند!!!!!!!

2- اگر تقاضای شما در اداره ثبت احوال پذیرفته نشد و اسم شما از اسامی مذهبی یا اسامی معمولی و عادی و متعارف است بهتر است خود رأساً برای تغییر نام و تقدیم دادخواست اقدام ننمایید و انجام کار را به یک وکیل با تجربه در خصوص اصلاح شناسنامه مراجعه ننمایید.

3- دفتر وکالت ما با داشتن سوابق متعدد تغییر نام در پرونده های پیچیده این افتخار را دارد که در صورت اصرار به تغییر نام توسط متقاضی و عزم جدی و تصمیم قطعی مراجعین در هر صورت حتی در صورت وجود اسامی مذهبی پروسه تغییر نام را به نفع متقاضیان با موفقیت طی نماید.

4- در صورت مشاوره حضوری با وکیل متخصص شناسنامه و اعطای وکالت اینجا کلیک کنید.

5- در صورت نیاز به اطلاع از نحوه اقدام حقوقی در خصوص تغییر نام خانواگی اینجا کلیک کنید.

 وکیل شناسنامه سعادت آباد

وکیل شناسنامه سعادت آباد

شرح دعوای تغییر نام

خواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک از عفت به شیما به انضمام تصاویر مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و رضایت‌نامه پدر و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان می‌کند: «نام اینجانب پس از تولد بنا بر اصرار بزرگان فامیل عفت‌السادات گذاشته شده است که از همان اوایل علی‌رغم اخذ شناسنامه با نام مذکور در محیط خانواده و نزد فامیل و آشنایان به نام شیما‌السادات مشهور شدم، به طوری که اینجانب با این اسم مانوس شده و چون این اسم (عفت‌السادات) مورد پذیرش جوانان امروزی نمی‌باشد، به این ترتیب در محیط دانشگاهی با دوگانگی روبرو شده‌ام. با توجه به مراتب فوق و رضایت پدر اینجانب صدور حکم مبنی بر تغییر نام از عفت‌السادات به شیما‌السادات و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جدید را از محضر دادگاه محترم درخواست می‌کنم. وکیل تغییر نام

جریان دعوای تغییر نام

دادخواست و ضمایم مصدق آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و دفتر شعبه مربوطه با توجه به این‌که دادخواست و ضمایم به تعداد لازم نبوده دستور می‌دهد که به خواهان امر را ابلاغ کند، والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد و با توجه به رفع نقص در فرجه قانونی پرونده به نظر ریاست دادگاه می‌رسد و دستور اقدام وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از جانب ریاست شعبه دادگاه حقوقی صادر و انجام می‌گیرد.

در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان عرایض خود را به شرح دادخواست عنوان می‌کند و نماینده خوانده نیز طی لایحه‌ای در دفاع بیان می‌کند که نام خواهان براساس اظهارات ولی قهری خواهان بدون وقوع اشتباه تنظیم شده است و مدت 19 سال خواهان در تمام مراحل زندگی اجتماعی خود از شناسنامه مذکور استفاده کرده است. از طرف دیگر این اداره تنها در مواردی مبادرت به تغییر نام فرد می‌کند که نام فرد زشت و زننده و خلاف دین و فرهنگ اصیل ایرانی باشد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه، تغییر نام

در خصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام کوچک از عفت به شیما که خواهان توضیحات را در دادخواست تقدیمی خود داده است و خوانده در دفاع نیز مطالبی را عنوان می‌کند، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و نظر به این‌که نام خواهان یکی از اسامی سنتی ایرانی و مذهبی می‌باشد و مطابق جنس خواهان است و هیچگونه دلایلی مبنی بر زننده و زشت بودن و خلاف دینی و فرهنگ اسلامی‌باشد از طرف خواهان ارایه نشده است، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر این دادگاه غیرثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

نسبت به رای صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌شود و محکوم‌علیه (خواهان بدوی) درخواست تجدیدنظر کرده و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی و انضمام مدارک مصدق خویش دادخواست تجدیدنظر خود را به شعبه دادگاه بدوی صادرکننده رای تقدیم و دلایل نامبرده بیشتر همان موضوعات مطروحه بدوی می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز در مقابل لایحه خویش را تقدیم می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. شعبه مذکور پس از بررسی، پرونده را با استناد به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به شعبه دادگاه بدوی اعاده می‌کند و در آن عنوان می‌کند که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شده است و جهت صدور قرار رد به دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌کند.

 وکیل ثبت احوال سعادت آباد

وکیل ثبت احوال سعادت آباد

رای دادگاه تجدیدنظر، تغییر نام

رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تجدیدنظر درخصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 287 مورخ 3/4/92 صادره از شعبه محاکم عمومی حقوقی تهران با توجه به این‌که دادنامه در تاریخ 25/5/92 به خواهان وفق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ واقعی شده است که تجدیدنظرخواهی در تاریخ 16/6/92 به عمل آمده است که حسب دادنامه‌های شماره 1023 – 19/8/92 و 1139 – 10/9/92 صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده است، لذا به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. وکیل تغییر نام

تحلیل پرونده تغییر نام

به موجب قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام‌کننده است.
برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب می‌شود، انتخاب خواهد شد.
انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.
تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد.
ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود، الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.
از نظر شکلی دادخواست در مرحله بدوی دارای ایرادی بوده مبنی بر این‌که تعداد دادخواست و ضمایم آن بایستی به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و در این موضوع خواهان دعوا این امر را رعایت نکرده بوده و از ناحیه دفتر دادگاه اخطار می‌شود که خواهان در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام می‌کند و در قسمت‌های دیگر تشریفات دادرسی وفق قانون صورت گرفته و در قسمت رای نیز دادگاه به درستی و با استدلالات متقن قانونی خواسته خواهان را موافق قوانین تشخیص نمی‌دهد، زیرا که این امر یعنی تغییر نام کوچک همان‌گونه که اشاره شده است در خصوص نام‌هایی با شرایط خاص یعنی زشت و زننده بودن و مخالف عرف و فرهنگ و مذهب بودن انجام می‌گیرد و این در حالی است که نام خواهان هیچ یک از شرایط را دارا نبوده است، به این ترتیب دادگاه محترم بدوی به درستی صدور رای کرده است . وکیل تغییر نام
در خصوص تجدیدنظرخواهی نیز چون تجدیدنظرخواهی خارج از موعد قانونی یعنی 20 روز صورت گرفته است، دادگاه محترم بدوی براساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اقدام به صدور قرار رد کرده است که این امر نیز با عنایت به تاریخ‌های ابلاغ و تجدیدنظرخواهی کاملا درست و منطبق با قانون صورت گرفته است.

وکیل تغییر نام در سعادت آباد تهران

وکیل تغییر نام در سعادت آباد

شماره و آدرس دفتر وکیل ثبت احوال در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های ثبت احوال تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ثبت احوال در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص ثبت احوال استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی حقوقی

تغییر نام کوچک در شناسنامهشرایط تغییر نام شناسنامهمراحل تغییر نام در ثبت احوالوکیل امور ثبت احوال شمال تهرانوکیل تغییر نام در سعادت آباد تهرانوکیل شناسنامه سعادت آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *