وکیل متخصص امور شرکت ها در تهران

وکیل امور شرکت ها

امروزه شرکت ها بدلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل حقوقی شرکت ها و کسب و کارها، و مواردی که بیان می شود به یک وکیل دادگستری متخصص به امور شرکت ها نیازمند هستند.

تعریف شرکت طبق قانون: شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

انواع شرکتهای تجاری

1) شرکت سهامی عام:

شرکت بازرگانی محسوب می شود که سرمایه تشکیل دهنده شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد، در این نوع شرکت تامین سرمایه با انتشار اوراق پذیره نویسی انجام می شود. تعداد افراد نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام است به این مفهوم که شرکا تا میزان سهمی که دارند در مقابل طلبکارها مسئولیت دارند و اضافه برآن هیچ مسئولیتی ندارند، در این نوع شرکت حتمن باید قید سهامی عام بعد یا قبل شرکت ذکر شود تا افراد با علم و اطلاع از این شرکتها وارد شرکت شوند.

2) شرکتهای سهامی خاص:

برای تشکیل این شرکتها حداقل سه شریک لازم است و سرمایه شرکت توسط موسسین که همان صاحبان سرمایه شرکت هستند تامین می شود. سرمایه این شرکتها به قطعات سهام مساوی تقسیم می شود و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است که قابلیت انتقال به غیر را هم دارد و مسئولیت سهامداران محدود به سهم آنهاست.

3) شرکت با مسئولیت محدود:

برای تشکیل این شرکت حداقل نیاز به دو نفر است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شود فقط تا میزان سرمایه موجود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئولیت دارند و در کل مسولیت شرکا در عملیات شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است و اصولا تشکیل و اداره این شرکتها آسانتر از شرکتهای سهامی است.

4) شرکت نسبی:

این شرکت بین دو یا چند نفر تحت اسمی مخصوص برای امور تجاری تشکیل می شود و مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و این شرکت از جهاتی مانند شرکت تضامنی است.

5) شرکت تضامنی:

بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوص برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در این نوع شرکت اگر دارایی برای پرداخت بدهی کافی نباشد هر یک از شرکا مسئولیت پرداخت تمام بدهی های شرکت را دارند، هر قراردادی بین شرکا بر خلاف این ترتیب منعقد شود در مقابل اشخاص ثالث از درجه اعتبار ساقط است. در نتیجه می توان گفت مسئولیت هر یک از شرکا علاوه بر شخصی بودن تضامنی نیز هست به این دلیل که هر یک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت هستند حتی پس از انحلال شرکت هر یک از طلبکارها می توانند به هر یک از شرکا برای کل طلب خود مراجعه کنند.

وکیل شرکت های تجاری در سعادت آباد

6) شرکت مختلط سهامی:

این شرکت تشکیل شده از چند نفر که یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن که اسم مخصوصی دارند. در این نوع از شرکتها شریک ضامن مسئول کلیه بدهی های شرکت محسوب می شود که این بدهی ها می تواند مازاد بر دارایی شرکت باشد و شریک ضامن سرمایه اش به شکل سهام نیست اما شرکای سهامی سرمایه شان به شکل قطعات سهام به صورت مساوی است و مسئولیت آنها تا میزان همان قطعات سهامشان است.

7) شرکت مختلط غیر سهامی:

این شرکت ها تشکیل شده از یک عده شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود برای امور تجاری و تحت عنوان اسمی مخصوص در این نوع شرکت انتشار سهام صورت نمی گیرد و شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که علاوه دارایی شرکت ایجاد می شود، ولی شریک با مسئولیت محدود فقط مسئول میزان سرمایه های است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت حتمن باید قید شود که شرکت مختلط و اسم یکی از شرکای ضامن آورده شود.

8) شرکت تعاونی تولید و مصرف:

این شرکت تشکیل شده از عده ای مشاغل از جمله: دامپروری، کشاورزی، شیلات، صنعت، معدن، عمران و نظایر اینها فعالیت دارند. که شرکا مشاغل خود را برای تولید و توزیع اجناس به کار می گیرند.

چنانچه از قوانین ، نحوه تنظیم قرارداد ، آثار حقوقی مفاد قرارداد و شرایط آن و سایر موارد ، اطلاع حقوقی لازم را نداشته باشد چه بسا در صورت بروز مشکل و اختلاف با طرف مقابل ، ممکن است نه تنها سودی کسب ننماید بلکه سرمایه خود را نیز به عنوان ضرر ازدست بدهد که هرچه مطلب در خصوص اهمیت موضوع گفته شود شاید کم باشد ،

لذا شرکت ها و تجار می توانند در وهله اول در این راستا از وکلای دادگستری یاری و کمک بگیرند و در مرحله بعد ، شرکت ها در صورت توسعه تجارتشان می توانند یک واحد حقوقی با تعدادی از وکلای دادگستری نیز در محل شرکت داشته باشند .

چرا شرکت ها به وکیل دادگستری نیاز دارند ؟

شرکت ها و تجار می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره نوعی سرمایه گذاری در جهت حفظ منافع محسوب می شود .

راهکارهای حقوقی ، تنظیم قراردادها ، آثار حقوقی شروط قرارداد ، نحوه طرح دعوی حقوقی ، تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی ، که همگی در صلاحیت وکیل دادگستری میباشد.

دادن وکالت به وکیل دادگستری و پیگیری امورات حقوقی توسط وکیل با صرفه تر از پیگیری توسط خود مدیران شرکتها خواهد بود.

معضلات و موارد حقوقی شرکت ها عبارت است از:

نحوه ثبت شرکت ها
نحوه گرفتن گواهی ارزش افزوده شرکت ها
چگونگی تشکیل پرونده مالیاتی شرکت و نحوه گرفتن کد اقتصادی برای شرکت
نحوه تغییر در سرمایه شرکت
ضمانت نامه های بانکی شرکت
پلمپ دفترهای قانونی شرکت ها مطابق قانون
نحوه و شرایط ثبت کردن شعب شرکت
دریافت کارت بازرگانی برای شرکت (درصورتی که مورد نیاز شرکت باشد)
انعقاد قرارداد تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث
نحوه تقسیم وظایف و مسئولیت بین اعضای شرکت و همچنین میان اعضای هیئت مدیره شرکت
نحوه و شرایط فراخوان و میزان مورد نیاز از سهامداران و شرکای شرکت برای تشکیل مجامع عمومی شرکت
نحوه و شرایط نقل و انتقال سهام شرکت(چه انتقال به اعضا و چه به ثالث)
تعیین مقررات آمد و شد اعضای شرکت
تعیین وظایف و مسئولیت قانونی دارندگان حق امضای شرکت
تعیین یمه حقوق بگیران شرکت
ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکت در زمان مقرر قانونی
نحوه و شرایط انحلال شرکت و ثبت انحلال شرکت
نحوه و شرایط تعیین مدیر تصفیه شرکت و نحوه تصفیه شرکت
نحوه و شرایط ثبت و ضبط صورت جلسه تصمیم ها و تغییر در شرکت

 وکیل دعاوی شرکت ها در سعادت آباد

خدمات حقوقی که توسط وکیل دادگستری ارائه می گردد:

1. مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها با سایر اشخاص
2. حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی
3. وکالت در دعاوی مربوط به قراردادها ، مطالبات ، موضوعات و مسائل تجاری
4. تنظیم قرارداد ها ، دادخواست ، شکوائیه ، واخواهی ، تجدیدنظر خواهی ، لایحه دفاعیه

خدمات حقوقی مختص به شرکت ها:

نحوه ثبت شرکت و برند و علامت تجاری
تشکیل پرونده مالیاتی واخذ کد اقتصادی
اخذ گواهی ارزش افزوده
پلمپ دفاترقانونی شرکت و تحریر آن
بیمه کارکنان شرکت
ضمانت نامه های بانکی شرکت
نحوه نقل و انتقال سهام و سم الشرکه
نحوه تغییر در سرمایه شرکت
ورود و خروج اعضاء شرکت
ثبت شعبه شرکت
اخذکارت بازرگانی برای شرکت
قراردادهای تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث
نحوه تقسیم مسئولیت ها بین اعضاء شرکت و اعضاء هیات مدیره شرکت
مسئولیت های قانونی دارندگانحق امضاء شرکت
ثبت صورتجلسه تصمیمات وتغییرات شرکت
نحوه دعوت و تعداد لازم سهامداران و شرکاء شرکت جهت تشکیل مجامع عمومی
نحوه انحلال شرکت ، ثبت انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه و شیوه تصفیه شرکت

موارد دیگری که وکیل شرکت ها به آن ها نیز رسیدگی می کنند:

علاوه بر رسیدگی به اختلافات، یک وکیل متخصص شرکت تجاری می تواند در موارد مهم دیگری به شما کمک کند:

کمک به مذاکره در قراردادها ، پیش نویس و ذکر شروط مهم و اساسی قرارداد و بررسی قراردادهای تجاری
کمک و تسهیل امور،برای شروع کسب و کار و راه اندازی استارتاپ ها
رسیدگی به مسایل مربوط به پایان کسب و کار و یا مسائل مربوط به انتقال و موارد دیگر
کمک به تغییر ،تبدیل،ادغام شرکت و یا تغییر ساختار سازمانی

توسعه روابط قوی و قابل اعتماد با دیگر سرمایه گذاران:

به عنوان یک کسب و کار جدید، امکان دارد شما با سرمایه گذاران در فازهای متعدد مواجه گردید تا بتوانید به کار خود ادامه دهید یا آن را گسترش دهید. یک سرمایه گذار به طور معمول، قبل از رسیدن به توافق با شرکت شما تعداد زیادی سند ضروری برای این امر در خواست خواهد نمود. وکیل متخصص در امور شرکت ها،می تواند به شما اطمینان دهد که تمام مدارک موجود، کامل، دقیق و صحیح ذخیره شده اند.

کارکنان مجموعه را در مورد کسب و کار خود و قوانینی که اعمال می شود،آموزش دهید:

یک وکیل متخصص در زمینه شرکت ها می تواند آموزش لازم را ارائه دهد. در واقع وکیل شما می تواند به شما و کارمندانتان قوانین و مقررات جاری مربوط به کسب و کار را آموزش داده . در نتیجه عملکرد شرکت شما کارآمد تر و با کیفیت تر می گردد.

 مشاوره حقوقی شرکت ها 

در خصوص وکیل شرکت نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره 09127976041 تماس بگیرید .

بهترین مشاور حقوقی شرکت ها در سعادت آباد تهران

ایجاد روابط قانونی هوشمندانه با شرکا کسب و کار:

آیا برای مجموعه شریک تجاری دارید؟ هنگامی که اقدام به راه اندازی سب و کار خود می کنید باید این شراکت را در چهار چوب مقررات قانونی بیان کنید. وکیل شرکت شما می تواند به شما و شرکای شما در ایجاد و توافق بر یک رابطه ی قانونی قانع کننده کمک کند به طوری که برای همه در درازمدت سودآور بوده و هم بار مسئولیت را هم محدود نماید.

از ارتباطات وکیل شرکت خود استفاده کنید:

وکیلی که متخصص و با تجربه در زمینه شرکت ها باشد معمولا دارای ارتباطات گسترده ای است که با نفوذ در این شبکه ارتباطات به حل مشکلات و پیشرفت کسب و کار شما کمک خواهد نمود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی شرکت ها:

رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها با توجه به موضوع آن ها که ممکن است حقوقی باشد و یا کیفری که در ادامه به بررسی تعیین دادگاه صالح در هر دو مورد را بررسی می نماییم:

1- دعاوی کیفری شرکت ها:

در مورد صلاحیت دادگاه ها در دعاوی کیفری مطابق با قواعد و مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد در محل وقوع جرم رسیدگی می گردد.

2- دعاوی حقوقی شرکت ها:

در مورد صلاحیت دادگاه ها در دعاوی حقوقی شرکت ها، قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است:

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

وکیل شرکت، تنها برای نمایندگی شخص حقوقی در دادگاه نمی باشد!

وکیل شرکت، منحصرآ برای نمایندگی شما در دادگاه نیست. بلکه وکیل کسب و کار شما، آموزش های تخصصی در این زمینه را دیده است تا در موضوعات مختلفی که درباره ی شرکت ها، از جمله تشکیل قرارداد، ادغام، مالیات و… به شما مشاوره دهد بدون این که شما مجبور بشوید او را تحت عنوان یک کارمند جدید استخدام نمایید.

دلایل نیاز شرکت ها به وکیل شرکت:

تمامی وکلا می بایست در مسائل قانونی و حقوقی مهارت لازم را دارا باشند و به روز باشند تا در هنگام جستجوی وکیل اطمینان حاصل شود که قرارداد ها و معاملات موکلین شان مطابق با آخرین قوانین و مقررات هستند.

تمامی شرکت ها بدلایل پیچیدگی قوانین و معاملات امروزی نیازمند به داشتن یک وکیل دادگستری مجرب هستند تا تمام مسائل حقوقی و قضایی لازمه را با بهترین عملکرد به نتیجه برساند.

اگر یک شرکت به عنوان موکل وکیل دادگستری در دادرسی محاکمه شود، در نهایت این وکیل است که باید از سوی شرکت مذاکره کننده و نماینده باشد تا دفاع لازم را انجام دهد.

وکیل شرکت در سعادت آباد تهران

شماره و آدرس دفتر وکیل شرکت ها در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های شرکت های تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل شرکت ها در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص شرکت ها استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی حقوقی

بهترین مشاور حقوقی شرکت ها در تهرانوکیل دعاوی شرکت ها در تهرانوکیل شرکت های تجاری در سعادت آبادوکیل شرکت های سهامی خاص در سعادت آبادوکیل متخصص امور شرکت ها در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *