وکالت دعاوی کیفری سعادت آباد

وکیل کیفری سعادت آباد

وکیل کیفری شخصی است که در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می نماید. در امور کیفری اشخاص می توانند اقدام به گرفتن وکیل پایه یک دادگستری نمایند و حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است.
تخصصی شدن امور حقوقی موجب گردیده است تا وکیل کیفری در تهران دایره فعالیت خویش را محدود به دعاوی کیفری نموده و به صورت تخصصی در دعاوی جنایی و جزایی مشاوره و وکالت نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص کیفری در تهران مشاوره نماید.

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن بهتر است که شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب مشورت نموده تا با تصمیم گیری صحیح و در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند.دعاوی کیفری به جهت اینکه مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد و چه زیان دیده و چه متهم برای تامین منافع خود و جلوگیری ازتضییع حقوق خود تلاش می نمایند لذا وکیل کیفری در دعاوی کیفری راهگشای شما خواهد بود.

وکیل جنایی در سعادت آباد

علم حقوق علم چگونگی استقرار نظم اجتماعی است تخلف از نظم اجتماعی در شرایطی خاص عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، جرم یا رفتارهای مجرمانه و مجازات های آن تعیین می گردد و در آیین دادرسی کیفری نحوی رسیدگی به جرم ، مراجع صلاحیتدار، و نحوی اجرای مجازات و…. مورد بحث می باشد .

انواع مجازات ها :

مطابق قانون مجازات اسلامی ما سه نوع مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی داریم مجازات های اصلی مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی چهار قسم می باشد

حدود : مجازاتی که در شرع تعیین شده است و غیر قابل و تغییر و تبدیل می باشند
قصاص:مجازاتی که به سبب جنایات عمدی بر تمامیت جسمی اشخاص اعمال می گردد
دیه: در خصوص جرایم غیر عمدی و جنایت عمدی غیرقابل قصاص اعمال ی گردد
تعزیر : در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی اعمال می گردد.و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است.

وکالت وکیل خوب کیفری در دادسراهای تهران

در حال حاضر در کشور ما چهارنوع دادسرا داریم که وکیل کیفری می تواند در دعاوی اقامه شده در آن اعلام وکالت نماید این دادسرا ها به ترتیب عبارتند از:

دادسرای دیوان عالی کشور

مقر این دادسرا در تهران می باشد وداری شعبی نیز در قم و مشهد می باشد قلمرو صلاحیت آن تمام کشور می باشد و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور می باشد که مواد 288 تا 293 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات وی را مشخص نموده است.

دادسرای عمومی و انقلاب

در حوزه قضایی هر شهرستان از جمله تهران ایجاد شده است وظیفه آن کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و سرانجام اجرای احکام کیفری می باشد و ریاست آن با دادستان هر حوزه قضایی می باشد .

دادسرای نظامی

به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح اعم از نیروهای نظامی یا انتظامی معمولا در مرکز هر استان دادگاه های نظامی تشکیل شده است.

دادسرای ویژه روحانیت

این دادسرا در معیت دادگاه ویژه روحانیت به امر تعقیب و تحقیق در جرائم و امور مربوط به صلاحیت این دادگاه می پردازد.

 وکیل متخصص کیفری سعادت آباد

وکیل متخصص کیفری سعادت آباد

ابزار های لازم برای وکیل متخصص کیفری در تهران :

کسی که کار تخصصی در دادگاه جنایی را دارد به ابزار های بیشتری نیازمند است که عبارتند از:

پزشکی قانونی
وکیل جنایی باید با این رشته و شقوق آن آشنایی کافی داشته باشد تا در دفاع مجبور به قبول چشم بسته و دربست نظریات کارشناسی پزشکان قانونی نباشند.

اسلحه شناسی
قتل با سلاح گرم بعضی اوقات سوالات و ابهامات بسیار پیچیده ای را مطرح می کند که حل آن ها مستلزم آشنایی با انواع سلاح گرم طرز کار و مشخصات و مختصات آن ها است.

پلیس علمی
در بسیاری از پرونده های جنایی و شاید همه آنها آثاری از اقدامات پلیس علمی در زمینه شناسایی آثار انگشت گردآوری آنچه در صحنه جنایت باقی مانده کشف جعل و…وجود دارد.

مطالعه پرونده کیفری
یکی از هنر های وکیل کیفری در تهران خوب خواندن پرونده است .اگر وکیل می خواهد در زمان روبه رو شدن در دادگاه با دادستان و وکیل طرف و هیات حاکمه دادگاه در یک سطح باشد باید پرونده را حتی با دقت و وسواسی بیش از آن ها خوانده باشد.ا

استراتژی دفاع وکیل کیفری کار در تهران

استراتژی دفاع خط و محور اصلی است که وکیل کیفری در تهران بر روی آن حرکت خواهد کرد.این استراتژی با برگزیدن یکی از روش های چهارگانه دفاع در دادگاه های جنایی تعیین می شود:

نفی کلی اتهام
پذیرش ارتکاب اصل عمل و مناقشه در عنوان اتهام
تمسک به عوامل منتفی کننده مسئولیت کیفری
استناد به موجبات منتفی کننده مجازات.
طراحی استراتژی با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اینکه چه قدر امکان بیان و اثبات حقایق بر خلاف آنچه در آن ثبت و ضبط شده وجود دارد باید صورت گیرد.

حق دسترسی شاکی به وکیل کیفری تهران

بنابر ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری حق شاکی به برخورداری از وکیل از همان روز نخست تقدیم شکایت او به رسمیت شناخته شده است و جواز دخالت وکیل شاکی علاوه بر تقدیم شکایت شامل پیگیری و دفاع از آن در مراحل بعدی نیز خواهد بود.

حق دسترسی متهم به وکیل کیفری خوب در تهران

متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد.حق متهم به داشتن وکیل از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام قضایی مکلف است که در برگ احضاریه ، به این حق متهم تصریح نمائید حتی در صورت حضور متهم و قبل از هر تحقیقی موظف است که حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کنندو نمی تواند متهم را از این حق محروم کند

پس از اعلام وکالت، وکیل کیفری در تهران دارای کلیه اختیارات لازم برای دفاع از موکل از قبیل تقدیم لایحه،تقاضای مواجهه حضوری یا انجام تحقیق خاصی،درخواست احضار شهود و مطلعان ، جلب نظر کارشناس،ملاقات با متهم بازداشت شده و … دارد.

 وکیل متخصص در امور کیفری سعادت آباد

چرا باید به وکیل حرفه ای کیفری در تهران مراجعه کرد؟

وکیل کیفری در تهران با تکیه بر توان علمی خویش که از دانشگاه های برتر کشور کسب نموده است و با به کارگیری تجربه عملی خویش که در سالیان متوالی با قبول انواع پرونده های کیفری به دست اورده است می تواند این اطمینان را در شما ایجاد کند که در روند دادرسی کیفری تمامی حقوق قانونی و شرعی موکل حفظ گردد.

حق الوکاله وکیل کیفری در تهران

میزان حق الوکاله وکیل کیفری در تهران با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.

موضوعاتی که مورد بررسی وکیل کیفری قرار می گیرد موارد بسیاری در بر می گیرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قتل
جعل
توهین
سرقت
تهدید
کلاهبرداری
خیانت در امانت (چک و سفته)
روابط نامشروع
ایراد ضرب عمدی

خصوصیات وکیل کیفری مجرب

وکیل کیفری مجرب نه تنها باید از لحاظ دانشی در سطح بالایی باشد و اشراف کامل به قوانین و مقررات جزا داشته باشد بلکه باید دارای تجربه کافی در زمینه امور جزایی و کیفری، داشته باشد. این تجربه باعث می شود که با محاکم کیفری که در کشور وجود دارد و همچنین با روال رسیدگی به پرونده ها آشنایی کامل داشته باشد. این آشنایی صرفاً محدود به دادگاه نیست بلکه لازم است تا با نحوه تحقیقات مقدماتی ای که توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری انجام می شود آشنایی داشته باشد.

دعاوی کیفری به دلیل آنکه نسبت به دیگر دعاوی خشن تر هستند و تا حد زیادی ممکن است باعث درگیری احساسات و عواطف انسان ها شوند بهتر است که وکیل کیفری دارای روحیه ای با ثبات باشد و بتواند در مواقع حساس تا حد امکان احساسات خود را کنترل کند.

 وکیل دعاوی کیفری سعادت آباد

وکیل دعاوی کیفری سعادت آباد

تفاوت‌های دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی کیفری در رابطه با فعلی است که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است، اما در دعاوی حقوقی دادگاه برای مرتکب مجازات تعیین نکرده و صرفا فرد را به انجام تکالیف قانونی خود ملزم می‌نماید.

طرح دعوای حقوقی می‌بایست حتما در ورقه مخصوصی به نام دادخواست انجام شود، اما اختلافات کیفری را می‌توان در کاغذهای سفید معمولی نوشت.

طرح بدوی شکایت کیفری در دادسرا انجام شده و پس از تکمیل تحقیقات در کلانتری (و دادسرا) در دادگاه عمومی مطرح می‌شود. اما دعاوی حقوقی در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف مطرح می‌گردند.

در اختلافات کیفری ، شکایت کننده شاکی و کسی که از او شکایت می‌شود، مشتکی عنه (متهم) و موضوع پرونده اتهام نامیده می‌شود. اما در دعاوی حقوقی به شکایت کننده خواهان و طرف مقابل خوانده و موضوع دعوی خواسته گفته می‌شود.

برای دعوت کردن متهم به دادگاه از احضاریه و برای دعوت کردن خوانده از اخطاریه استفاده می‌شود.

هزینه‌های دادسری دعاوی حقوقی و اختلافات کیفری با یکدیگر متفاوت است.

در اختلافات کیفری در صورت عدم توجه متهم به احضاریه در وقت قانونی، با حکم جلب به اجبار به دادگستری برده می‌شود، اما در دعاوی حقوقی دادگاه منتظر خوانده نمانده و ممکن است حکم به نفع خواهان صادر گردد

در دعاوی حقوقی با رضایت خواهان پرونده مختومه می‌گردد. اما اکثریت اختلافات کیفری با رضایت شاکی متوقف نمی‌گردد و جنبه عمومی جرم باقی است.

نحوه شکایت از متهم :

اگر شخصی مرتکب جرمی شود که عمل آن مطابق قانون جرم تلقی می گردد مطابق قانون مجازات قاضی می تواند برای آن مجازات تعیین کند که به آن شکایت کیفری می گویند. شکایت کیفری در هر فرمی نوشته می شود ولی بهتر است شکوائیه توسط وکیل کیفری تنظیم گردد برای شروع به شکایت کیفری ابتدا باید دادسرای محل وقوع جرم ( جایی که جرم اتفاق افتاده است ) مراجعه نمائیم.

شکوائیه باید خطاب به دادستان و مشتکی عنه یا متشاکی ( کسی که از او شکایت دارید ) با اسم و مشخصات مشتکی عنه نوشته شود بعد از آن محل وقوع جرم، زمان وقوع جرم و همچنین ادله خود و مشروح شکایت را بنویسید و پیوست شکوائیه به دادسرا تحویل دهید که پس از آن پرونده برای تحقیقات ارسال می شود. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه اظهار نظر شود.

در شکایت های کیفری به شکایت کننده “شاکی” و به طرف او “متشاکی یا مشتکی عنه “وبه موضوع پرونده “اتهام” می گویند.

وکیل متخصص کیفری سعادت آباد

وکیل متخصص کیفری سعادت آباد

قتل عمد و قتل غیر عمد چیست ؟

مطابق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر ۳ نوع است که شامل عمد، شبه عمد، خطای محض تقسیم بندی شده است.

قتل عمدی : اگرشخصی با هدف قتل و با رفتار فیزیکی ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به سلب حیات شخص گردد قتل عمدی است مانند اینکه اسلحه ای را به دست بگیرد و شخصی را بکشد.

قتل شبه عمد : مواردی وجود دارد که فرد قصد کشتن را ندارد و عمل او نیز کشنده نیست اما نتیجتا موجب مرگ دیگری می شود که به آن ” شبه عمد ” می گویند مانند پزشکی که در اثر خطای پزشکی موجب سلب حیات بیماری می گردد.

قتل خطای محض : در این مورد هدف اصلا قتل نبوده و مقتول به صورت اتفاقی مانند برخورد تیر خطا به قتل می رسد.

قتل عمدی نیاز به اراده شخص و سوء نیت عام و خاص ( قصد کشتن ) است یعنی طرف علاوه بر قصد فعل ، قصد نتیجه را نیز دارد.

نحوه طرح دعوای قتل :

در این صورت شاکی که همان اولیای دم مقتول هستند در دادگاه پرونده قتل را به جریان می اندازند و پس از تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در نهایت حکم صادر می شود. در خصوص پرونده های قتل متهم باید برای دفاع از خود در دادگاه وکیل معرفی نماید چنانچه امکانات معرفی وکیل کیفری را ندارد باید برای وی امکانات تعیین وکیل تسخیری فراهم گردد.

دفتر ما امکانات بهره گیری از وکیل متخصص کیفری بهترین مسیر را جهت موفقیت پرونده برای شما عزیزان فراهم می نماید.

جرم جعل و شرایط تحقق آن چگونه است ؟

جعل مطابق تعریف دکتر میر محمد صادقی ” عبارتست از ساختن، تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سند فرد دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل ” و جعل مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و محو یا سیاه کردن و تصاویر آنها به قصد تقلب ” در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است ولی مصادیق آن ذکر شده است.

جرم جعل زمانی اتفاق می افتد که شخص اقدام به تنظیم نوشته شبیه برگ اصلی می نماید و از آن سند و نوشته امضائی یا مهری را به جای صاحب نوشته اصلی تنظیم می نماید و یا سندی را مخدوش می نماید و یا اعداد و ارقامی به آن اضافه می کند در واقع جعل کردن به معنی دگرگون کردن یا منقلب کردن به قصد تقلب است.

جعل به صورت مادی و معنوی تحقق می یابد جعل در صورتی مادی است که در ظاهر یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش دادن یا تراشیدن یا سیاه کردن یا الحاق تغییراتی در ظاهر سند ایجاد شود. جعل معنوی یا مفادی جعل در مفاد آنست و در این نوع جعل هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته وارد نمی شود ولی محتوای آن تغییر می یابد مثل اینکه شخصی امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل اعلام کند یا چیزی که اقرار شده ، اقرارنشده جلوه دادن است.

جرم جعل از زمره جرائم غیر قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی، جاعل از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی شود. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی برعلیه او جعل شده است می تواند با شکایت کیفری جاعل را تحت تعقیب کیفری قرار دهد و برای شروع به رسیدگی و شکایت از جرم جعل، شاکی باید اصول مدارک و سند جعل را به دادگاه ارائه دهد و در این خصوص می تواند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نماید.

 وکیل تضمینی کیفری سعادت آباد | وکیل پرونده های جنایی سعادت آباد

خیانت در امانت چگونه محقق می شود ؟

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق یابد باید مال امانی از سوی مالک به امین به یکی از روش های قانونی ( مثل اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت ، قرارداد انجام کار ) سپرده شود پس سپردن عنصر اصلی تحقق این جرم است و امین مال مورد امانت را استعمال، تصاحب ، تلف و مفقود نماید.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که دراین ماده آمده است ” هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کاری اجرت یا با اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص آن اشیاء که نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.”

بنابراین عضر مادی جرم خیانت عبارتست از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال امانی است در صورتیکه نیاز به مشاوره با وکیل کیفری با تجربه دارید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و از ما راهنمایی بخواهید.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن چیست ؟

جرم کلاهبرداری یعنی شخص با توسل به وسایل منقلبانه و یا فریب مال دیگری را ببرد. جرم کلاهبرداری در ماه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تصریح نموده است و مطابق این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها ، یا با داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا اسم مجعول اختیار کند و از این راه اموال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد. توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه به منظور اغفال دیگری و بردن مال دیگری از این طریق عناصر مهم و سازنده جرم کلاهبرداری است.
با توجه به اینکه جرائم کیفری علی الخصوص جرم کلاهبرداری دارای پیچیدگی می باشد پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمائید.

انتقال مال غیر و شرایط تحقق آن چیست ؟

انتقال مال غیر مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ / ۱ / ۱۳۰۸ عبارتست از ” انتقال نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به غیر اعم از عین و منفعت توسط اشخاص دیگری با سوء نیت ” انتقال مال غیر هم نسبت به عین مال است و هم نسبت به منفعت. بنابراین اگر کسی بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است رکن مادی این جرم انتقال مال غیر است.

جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم غیر قابل گذشت است که دارای جنبه عمومی می باشد لذا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پس از شکایت قابلیت تعقیب کیفری را دارد. مجازات انتقال مال غیر با توجه به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته است بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال حبس علاوه رد مال پیش بینی شده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر در دادگاهی است که جرم ( عمل فروش یا انتقال مال غیر ) در آنجا واقع شده است.

 وکیل متخصص در امور کیفری سعادت آباد

وکیل متخصص در امور کیفری سعادت آباد

پرونده کیفری نیاز به تبحر و تخصص دارد. دفتر حقوقی حسن وحدانی با ارائه خدمات حقوقی و کیفری و با دارا بودن وکلای حرفه ای پس از ارجاع به وکیل ، بررسی و تجزیه پرونده را آغاز نموده و با ارائه بهترین دفاع از حقوق موکلین در دادگاه اقدام خواهد نمود. وکیل متخصص کیفری با تجربه بالایی که در زمینه جرائم کیفری دارد با استفاده از گفتارهای متهم یا شاکی از آنها دفاع می نماید و در کوتاهترین زمان ممکن بهترین نتیجه را برای شما دارد.

مفهوم تهدید چیست و چه زمانی جرم محسوب می شود ؟

تهدید درلغت به معنای ترساندن و ایجاد بیم در کسی است که شامل واداشتن دیگری به انجام دادن جرم یا گرفتن مال با استفاده از تهدید؛ تهدید حالتی است که فردی که مورد تهدید واقع شده است را مجبور به انجام کاری می کند یا اینکه باعث مطیع شدن وی از ترس تهدید می شود.
تهدید حتماً باید درباره موضوع مشخصی باشد و در این مورد مهم نیست که تحقیق واقعی یا غیرواقعی باشد. علاوه بر این هدف تهدید باید کسب منفعت نامشروع باشد که به عنوان جرم شناخته شود. نوع وسیله ای که تهدید به وسیله آن صورت می گیرد مهم نیست چگونه باشد می تواند علنی یا غیرعلنی و یا کتبی و شفاهی باشد. این بدان معناسب که تفاوتی ندارد فرد به چه صورت تهدید کند بلکه بر هر شکلی که انجام شود جرم محسوب می شود.

مورد مهم دیگر درباره تهدید آن است که تهدید درباره آینده صورت گیرد. بدان معنا که اگر فرد کاری را انجام ندهد در آینده اقدامی علیه او انجام خواهد گرفت.

مجازات ضرب و جرح در قانون

ضرب و جرح از مواردی است که برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این حبس از 2 تا 5 سال متفاوت است. هر فردی که عمداً به شخصی ضربه‌ای وارد کند که طی آن موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا فرد، مبتلا شدن فرد به بیماری دایمی، از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس پنجگانه، از بین رفتن عقل فرد شود. در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،و فردی که آسیب دیده است درخواست خسارت کند، مجرم ملزم به گذراندن حبس و پرداخت دیه است.

ضرب و جرح با دست و یا پا و یا هر وسیله ی دیگری مانند سنگ و چوب که صورت گیرد جرم تلقی می شود و هیچ اهمیتی ندارد که این ضرب و جرح به چه صورت پدید آمده است بلکه نوع و مقدار صدمه ی وارد شده به فرد اهمیت دارد.

شماره و آدرس دفتر وکیل کیفری در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل کیفری در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

 وکیل دعاوی کیفری سعادت آباد | بهترین وکیل جنایی سعادت آباد

وکالت دعاوی کیفری

بهترین وکیل جنایی سعادت آبادحق الوکاله وکیل در پرونده کیفریوکالت دعاوی کیفری سعادت آبادوکیل پرونده های جنایی سعادت آبادوکیل تضمینی کیفری سعادت آبادوکیل کیفری سعادت آبادوکیل متخصص در امور کیفری سعادت آبادوکیل متخصص کیفری سعادت آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *