وکیل قتل سعادت آباد | وکیل متخصص پرونده های قتل در تهران

وکیل قتل تهران | وکیل قتل سعادت آباد

وکیل قتل سعادت آباد | بهترین وکیل قتل در تهران

قتل، سنگین‌ترین جرم علیه اشخاص است که صدمات جبران ناپذیری را برای فرد مقتول، خانواده وی، خانواده قاتل و نیز جامعه به همراه دارد. بسیاری از قتل های صورت گرفته به دلیل عدم کنترل خشم و نیز بروز جنون آنی در فرد رخ می‌دهد و فرد قاتل بلافاصله از عمل خود پشیمان می‌گردد، اما دیگر پشیمانی سود و فایده‌ای نخواهد داد. در این مقاله انواع جرم قتل و مجازات آن بررسی شده است. وکیل قتل

قصاص نفس

طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.
در ماده ۲۰۵ گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌قضاییه یا دیگری تفویض کند.

قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.
همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.
در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.
در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به ۳ سال تا ۵۱ سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۲۰۸ این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد
گفتنی است در تبصره ماده ۲۰۸ آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.
بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده ۲۱۰ آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن می باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

ارکان قتل عمد

از تعاریف بالا مشخص است که برای تحقق پیدا کردن قتل عمد ، وجود دو رکن به عنوان ارکان اصلی لازم و ضروری است .

شخص زنده

یعنی فردی که با کاری که با اراده ی متهم به قتل رسیده باشد ، پس اگر صدمه به شخص زنده وارد نشود بلکه به جسد وارد شود ، جرم جنایت بر مرده مشمول ماده ۴۹۴ ق.م.ا است که جدا کردن سر از بدن ) سر مرده ( یکصد دینار دیه دارد البته لازم به ذکر است که این دیه به عنوان ماترک به ورثه میت نمی رسد بلکه مال خود میت می باشد و بدهی او از آن پرداخت می شود و الا در راه خیر صرف می شود . در جرم قتل تفاوتی بین وضعیت های مختلف مثل علم و جهل یا کودک و پسر یا مریض و سالم ولو بیماری صعب العلاج نمی باشد . بنابراین هرگاه کسی دارای بیماری لاعلاج نیز باشد و دیگری او را به قتل برساند مطابق مقررات قصاص خواهد شد .

حکم کشتن فردی که در مرگ مغزی بسر می برد چیست؟

با توجه به آنچه که گفته شد ، اگر شخصی مشرف به موت باشد مثل آنکه کسی ضربه ای به او وارد کند و آن شخص را در حالت مرگ قرار دهد هرچند نفس های آخر برای او باقی باشد و در این حال شخصی از راه برسد و به حیات او خاتمه دهد قاتل محسوب نمی شود بلکه باید از باب جنایت بر مرده دیه بپردازد. در مورد مصداق انسان زنده تفاوتی بین انواع حیات یعنی حیات حیوانی و حیات نباتی نیست پس کسی که دچار مرگ مغزی شده است و در کما است ، انسان زنده محسوب می شود و کشتن او موجب قصاص است .

با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق قتل ، احراز پایان یافتن زندگی و مرگ او نیز ضروری است . یعنی تنها اقرار شخص به اینکه مرتکب قتل عمدی شده است و شخصی را به قتل رسانده نمی توان او را محکوم به قصاص نماید بلکه باید جنازه مرده نیز کشف شود یا مشخص شود که جنازه را به نحوی معدوم نموده است . همانطور که محرز شدن حیات قبل از جنایت قتل و مشخص شدن مرگ بعد از جرم قتل لازم و ضروری است پس تا زمانی که این جرم احراز نشود عنوان قتل صدق نمی کند . وکیل قتل

بنابراین از بین بردن حیات انسان به این معناست که وارد کردن جنایت به جنین به عنوان قتل انسان قابل تعقیب نیست .

سقط جنین قتل محسوب می شود؟

نطفه که از نظر بیولوژیکی شروع زندگی است با طی مراحل تکامل ، حیات جنینی دارد و هرگونه لطمه به این حیات مستلزم پرداخت دیه به عنوان سقط جنین است به موجب ماده ۴۸۷ ق.م.ا دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست هزارم دیه کامل است ، دیه علقه که خون بسته است چهل هزارم دیه کامل است ، و دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده ، شصت هزارم دیه کامل است و دیه جنین که به صورت استخوان درآمده ، هشتاد هزارم دیه کامل است و جنین کامل قبل از دمیدن روح ، صد هزارم دیه کامل است و مطابق با فتاوی و منابع فقهی ، بعد از دمیدن روح و قبل از تولد طفل ، دیه آن دیه کامل انسان است .چنانچه در ماده ۴۹۲ ق.م.ا آمده است : ” دیه سقط جنین در موارد عمد بر عهده جانی است ” و مادامی که طفل از مادر جدا نشود ) بند ناف او بریده نشود که دارای زندگی مستقل شود ( از بین بردن آن قتل انسان محسوب نمی شود و بعد از این لحظه هرچند در دوره نوزادی ، سلب حیات عمدی او موجب قصاص خواهد بود. وکیل قتل

فعل قاتل

فعل قتل به این معنی است که باید کسی که این فعل را مرتکب شده ، کاری که منجر به قتل هست را انجام دهد . بنابر این جرم قتل جرمی است که مقید به رسیدن به نتیجه است .

عناصر تشکیل دهنده قتل عمد

عمل مجرمانه حاوی سه عنصر است ؛ عنصر مادی ، عنصر روانی( معنوی) و عنصر قانونی .

عنصر روانی قتل عمد

همانگونه که گفته شد ، قتل عمد یک عنصر مادی دارد که عبارتست از انجام دادن کاری یا ترک و انجام ندادن کاری که باعث قتل انسانی توسط دیگری . اما طبیعی است که هیچگاه رکن مادی تنها باعث انجام شدن یک جرم نمی شود .

هرچند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی ، در مرحله مقدمه است ولی از نظر واقعیت ، عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است برای همین باید گفت ، توجه به عنصر معنوی بسیار مهم است . جرا که معمولا جرائم را بر اساس نیت و قصد تقسیم می کنند این تقسیم بندی شامل سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیر قانونی و ممنوع است ، یا سوء نیت خاص که وارد کردن ضرر به شخص معین است ، یا سوء نیت با برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم انجام می شود ، یا سوء نیت ساده که بطور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم ، واقع می شود . با توجه به بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا ، کشنده بودن فعل ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد :

قتل عمد

الف : ابزار و آلت ، کشنده باشد مثل تفنگ و شمشیر.
ب : نوع فعل بدون لحاظ ابزار ،کشنده باشد در رابطه با بند ج ماده ۲۰۶ ق.م.ا که جانی قصد قتل ندارد و فعل ارتکابی نیز نوعاً کشنده نیست ولی تحقق دو شرط لازم و ضروری است :
الف: فعل ارتکابی باید عمدی باشد.
ب: مرتکب جرم قتل از وضعیت خاص مقتول اطلاع داشته باشد. ، به این ترتیب که قاتل بداند طرف مقابل دارای بیماری قلبی است

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند “ولی‌دم” می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.
درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
همچنین هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.
هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.
هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

 وکیل دعاوی جرم قتل تهران | وکیل متخصص قتل در سعادت آباد

شرایط لازم برای تحقق شراکت

گاهی ممکن است عوامل متعددی در قتل نقش داشته باشند، ولی دانستن اینکه کدام یک عامل مرگ بوده، نیازمند بررسی بیشتر است. زمانی میتوانیم شخصی را شریک در قتل محسوب کنیم که در رفتار اصلی جرم دخالت داشته و قتل به او هم منتسب باشد. در ادامه به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت.

۱- شریک باید در رفتار اصلی جرم نقش داشته باشد: هر کس که رفتار او بطور مستقیم )مانند چاقوزدن، شلیک کردن و…( یا غیرمستقیم )مانند شهادت دروغ دادن، مسموم کردن غذا و…( باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در قتل است.

در این مرحله بین کسی که بهطور مستقیم مث لاً با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که بطور غیرمستقیم مثلا با مسموم کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد.اگر کسانی بدون آنکه خود در رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشند، وقوع جرم را توسط دیگران تسهیل کنند و به مجرم برای ارتکاب جرم یاری رسانند، معاون جرم محسوب میشوند.

۲- قتل باید مستند به رفتار همه ی شرکا باشد: فرض کنید چند نفر هر یک ضربهای به عضوی از مقتول وارد کرده باشد. در این باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود »
مجموع جراحات « حالت اگر قتل در نتیجه ی فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است. بدین ترتیب کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کرده اند، «سر » ضرب های که به قاتل محسوب نمیشوند و صرفاً برای همان جراحات مسئولیت دارند.

اگر شلیک در حالتی بوده که مقتول هنوز زنده بوده، شلیک کننده حسب مورد به قصاص عضو یا دیه محکوم میشود. اگر شلیک بعد از ضربه به سر باشد و در حالتی باشد که فقط آخرین رمق حیات در مقتول باقی مانده، به جنایت بر میت محکوم میگردد.

شرکت در انواع قتل

همانطور که میدانیم که قتل به سه نوع عمدی، شبهعمدی و خطای محض تقسیم میشود. برایناساس، شرکت در قتل نیز بر سه نوع است:

شرکت در قتل عمد: در این نوع قتل همه شرکاء قصد قتل دارند و یا رفتاری انجام میدهند که نوعاً کشنده است؛ مانند ضربات چاقو، هلدادن از بلندی یا شهادت دروغ به طور عمدی که منتهی به اعدام یا قصاص فرد شود.
شرکت در قتل غیرعمد: مانند اینکه اعضای تیم جرّاحی، با بی احتیاطی موجب مرگ بیمار شوند.
شرکت در قتل خطای محض : مانند اینکه دو مجنون با حمله به فردی سبب قتل او شوند. در صورت مداخله شرکای متعدد ممکن است قتل نسبت به یکی از شرکاء، عمد و نسبت به دیگری، شبه عمد یا خطای محض باشد. مثلاً زمانی که فردی عمداً به همراه صغیر یا مجنون مرتکب قتل شود،
جنایت صغیر و مجنون از نوع خطای محض است و جنایت فرد دیگر عمدی است.
همچنین، اگر شخصی دیگری را از بلندی به دره ای پرت کند و شخص دیگری به اشتباه در هنگام شکار به او شلیک کند، جنایت فرد نخست، عمدی و نسبت به دومی، غیرعمدی است.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.
در تبصره یک و دو ماده ۲۱۱، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
خشم، دعوا

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست
۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا )
قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد
۲-قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱, ق . م . ا )
هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
۳-مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
۴-(ماده ۲۲۴, ق . م . ا)قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.
۵-(ماده ۲۲۵ ق.م .ا)هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود.
۶-(تبصره ۲ ماده- ۲۹۵)قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد.

 وکیل حرفه ای قتل تهران | وکیل قتل سعادت آباد

شماره و آدرس دفتر وکیل حرفه ای قتل در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های قتل تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل قتل در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص قتل استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

بهترین وکیل قتل در تهران

وکالت دعاوی کیفری

جرم قتل و مجازات آنمشاوره با وکیل قتل در تهرانوکیل حرفه ای قتل تهرانوکیل دعاوی جرم قتلوکیل قتل سعادت آبادوکیل قتل عمد در تهرانوکیل قصاص نفس در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *