تنظیم دادخواست تجدید نظرخواهی

تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکیل متخصص

ازجمله خدمات موثر و واقع بینانه وکیل دادگستری حسن وحدانی، نگارش دادخواست تجدیدنظر برای کاربران و مدعیان حق میباشد پیشنهاد وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی برای نگارش دادخواست تجدید نظر و مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تجدید نظرخواهی این هست که از خدمات مشاوره حقوقی این وکیل یکبار استفاده نمایید تا کل دغدغه خدمات مشاوره حقوقی برای همیشه از ذهتان پاک گردد که این عبارت موید تضمینی بودن خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی میباشد.

وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی با شعار “وکیل خودتان باشید”  آمادگی ارائه خدمات نگارش دادخواست تجدیدنظر بهمراه مشاوره حقوقی نگارش هرگونه دادخواست اعم از مشاوره حقوقی دادخواست طلاق، مشاوره حقوقی دادخواست مهریه، مشاوره حقوقی دادخواست نفقه، مشاوره حقوقی دادخواست خلع ید، را باکمترین هزینه ممکن برایتان دارد. شاید بدون استفاده از تکنولوژی IT و ICT این امر غیر ممکن باشد. اگر میخواهید با کمترین هزینه ممکن خودتان پی گیری پرونده خودتان را انجام دهید می توانید از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما استفاده بفرمایید.

برای ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدید نظر می بایست با وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی با شماره تلفن 09127976041 در ارتباط باشید  تا ضمن دریافت مشاوره حقوقی، از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما توسط وکیل مجرب استفاده بفرمایید. ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدیدنظر

وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن

پرسش: چنانجه خواهان دعوی اصلی،خواسته دعوی را که از جمله دعاوی مالی است کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و خوانده دعوی ،دعوی متقابل مطرح و خواسته را بیش از سه میلیون ریال مقوم سازد وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از حیث قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن چگونه است؟

اتفاق نظر: دعوی طاری با دعوی اصلی مرتبط است،با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوی موثر در دیگری است قابلیت تجدیدنطر خواهی دعاوئ طاری به دعوی اصلی تسری پیدا میکند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی : مطابق ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی تقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا بوده و ارتباط کامل داشته باشند تواما رسیدگی میشوند و چون اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری است در فرض سوال به
تبعیت قابلیت تجدیدنطرخواهی دعوی تقابل،رای دادگاه نسبت به دعوی اصلی و طاری که در یک حکم صادر میشود قابل تجدیدنظر خواهد بود.

وکیل متخصص تنظیم دادخواست تجدید نظرخواهی

وکیل متخصص تنظیم دادخواست تجدید نظرخواهی

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی انلاین

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تجدید نظر

درباره ما

نمونه تجدید نظرخواهی در امور کیفری

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان ……………….

سلام علیکم / احتراماً / اینجانب / اینجانبه ………………………. محکوم علیه / وکیل محکوم علیه …………………….. دادنامه شماره ………….. مورخ ……………… موضوع کلاسه پرونده ………………… شعبه …………….. دادگاه عمومی ………………… که بر اساس اتهام واهی ……………………. به تحمل ……………. ماه / سال حبس تعزیری محکوم شده ام در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره که واجد ایرادات اساسی و قانونی بوده اعتراض داشته با اجازه حاصل از مواد ۱۹ -۲۰ – ۲۱ -۲۵ – ۲۶ -۲۷ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظر خواهی از دادنامه صدرالاشعار در نفس امر صدور حکم بر نقض و سپس برائت اینجانب / اینجانبه / از محضر ریاست محترک دادگاه تجدیدنظر تحت استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

محکوم علیه / وکیل محکوم علیه

دادخواست تجدید نظرخواهی:

دادخواست تجدید نظر یکی از اوراق قضایی می باشد که در پروندهای حقوقی کاربرد دارد، مثلا اگر در پرونده خلع ید و یا پرونده دعاوی خانواده یکی از طرفین در دادگاه بدوی محکوم شود تا بیست روز مهلت دارد نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض نماید. برای اینکه اعتراض خودش را به مرجع بالاتر یعنی “داد گاه تجدید نظر” ارسال کند باید در برگه دادخواست تجدید نظر اعتراض خودش را به رای دادگاه اول اعلام کند.

گاها افرادی به دلیل اینکه فاقد دانش حقوقی و همچنین به علت اینکه از وکلای دادگستری جهت تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی استفاده ننموده بودند، اعتراض خودشان را در اوراق دیگری غیر از برگه دادخواست تجدید نظر اعلام کرده و در نهایت چون از مسیر قانونی اقدام ننموده اند، حق خودشان را از دست داده اند.

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی

در برگه دادخواست تجدید نظر باید مشخصات تجدید نظر خواه یعنی کسی که دادخواست تجدید نظر را تنظیم و از رای دادگاه معترض میباشد و مشخصات تجدید نظر خوانده یعنی کسی که رای اول دادگاه به نفعش بوده و در قسمت خواسته باید اعتراض به شماره رای دادگاه را قید نماید.

مطالب مرتبط

شورای حل اختلاف ناحیه 33 تهران

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

مشاوره حقوقی حضوری

با رزرو وقت مشاوره حضوری از خدمات مشاوره حضوری ما توسط وکیل دادگستری بهره مند شوید
رزرو وقت مشاوره

مشاوره حقوقی تلفنی

از طریق رزرو وقت مشاوره تلفنی بصورت مستقیم با وکیل پایه یک داگستری مشاوره حقوقی نمایید
رزرو وقت مشاوره

مشاوره حقوقی آنلاین

با وکیل دادگستری به صورت آنلاین ارتباط بر قرار کرده و مشاوره حقوقی رایگان دریافت نمایید
طرح سوال

تنظیم قرارداد و اوراق قضایی

دادخواست، شکوائیه و لایحه خود را بوسیله وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه و تنظیم نمایید
درخواست تنظیم

ارزیابی و بررسی پرونده

با ارائه مدارک پرونده خود به ما، ارزیابی و راهکار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی را دریافت نمایید
بررسی پرونده