دعوای الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد. اخذ پایان کار مقدمه انتقال رسمی سند است که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب مورد انجام دهد.

بعد از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافت، اگر ساختمان خلافی یا بدهی نداشته باشد شهرداری تایید می نماید و در نتیجه شهرداری مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به مالک یا سازنده ساختمان می دهد. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود و این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند.

مراحل قانونی اخذ پایان کار ساختمان

پس از ثبت تقاضای مالک در خصوص اخذ پایان کار و ارائه ی مدارک پایان کار به شهرداری، کارشناسان دفتر فنی و شهرسازی شهرداری محل وقوع ملک، از اتمام عملیات ساختمانی بازدید می ‌نمایند و در صورتی که پایان یافتن عملیات ساختمانی را تایید نکنند امکان اخذ پایان کار وجود ندارد. بنابراین تایید کارشناسان شهرداری جهت اخذ پایان کار امری لازم است.

اگر ملکی دارای خلافی باشد، بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مشمول جریمه خواهد شد. پس از صدور رای از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مبنی بر جریمه، اگر مالک جریمه ی تعیین شده را پرداخت کند در این صورت اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان امکان‌ پذیر خواهد بود.

و اگر مالک جریمه را پرداخت نکند در این حالت پرونده ی مذکور به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع داده می ‌شود و کمیسیون می ‌تواند رای به تخریب ساختمان را صادر نماید. مرجع اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تجدید نظر، دیوان عدالت اداری می ‌باشد. اگر دیوان عدالت اداری، رای به نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر ننماید، در این صورت اگر ظرف مدت ۲ ماه قلع بنا انجام نشود شهرداری مستقیما جهت قلع بنای ساختمان اقدامات لازم را انجام و هزینه ها را از مالک دریافت می‌ نماید.

اخذ گواهی پایان کار ساختمان، وظیفه مالکین ساختمان یا قائم مقام قانونی یا وکیل قانونی آنان می باشد. اگر مالک یا مالکین ساختمان، علیرغم تعهدات قراردادی خود از اقدام برای دریافت گواهی پایان کار، در قبال اشخاصی که ساختمان را پیش خریدکرده اند خودداری نمایند خریداران می توانند الزام آنها را به ایفای تعهدات قراردادی از جمله الزام به اخذ پایان کار ساختمان از شهرداری را از طریق مراجع قضائی مطالبه کنند.

 وکیل متخصص دعوای ملکی سعادت آبادنکات مهم در خصوص اخذ پایان کار :

1) در صورت وجود تخلفات ساختمانی، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع می شود و صدور گواهی پایان کار ساختمان، منوط به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می باشد.
2) اگر رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دایر بر تخریب بنا باشد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
3) تعهد فروشنده به اخذ پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان، باید به روشنی و با ذکر تاریخ دقیق سررسید و ضمانت اجرای دقیق، در قرارداد بین فروشنده و خریدار، درج شده باشد و همچنین باید در قرارداد منعقده، تاریخ دقیقی را برای حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند تعیین و حتی دفترخانه اسناد رسمی را هم مشخص کنید
4) و در صورتی که فروشنده در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی تعیین شده حاضر نشد از دفترخانه معین شده، گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کنید.
سازندگان پروژه های ساختمان، در زمان شروع عملیات ساخت و ساز، بدوا باید مجوز تخریب و نوسازی را از شهرداری مربوطه اخذ نماید و النهایه، پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی خلافی نداشتن ملک، یا تسویه بدهی به شهرداری، گواهی پایان کار را از شهرداری اخذ نماید.
5) اگر سازنده ساختمان در تاریخ مشخص شده پایان کار نگیرد مالک می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار ساختمان را و همچنین خسارت تأخیر در ایفای تعهد را هم مطالبه کند.
6) از آنجاییکه اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، مقدمه تنظیم سند رسمی است بدون اخذ آنها، امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک وجود ندارد.
7) در صورتی که مالک جریمه ماده ۱۰۰ را پرداخت نکند حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت میکند.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمان :

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان دادگاه محل وقوع ملکی که پایان کار آن درخواست شده می باشد و هزینه دادرسی دعوای الزام به اخذ پایان کار مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

نحوه اجرای رای پایان کار

پس از آنکه از طریق محکمه حکم به اخذ پایان کار گرفتید پس از قطعیت رای تقاضای صدور اجراییه را درخواست می کنید، چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اجراییه کسی که محکوم شده ( محکوم علیه ) پایان کار را اخذ ننماید شما می توانید برا اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خودتان پایان کار را اخذ نماید و هزینه های آن را از محکوم علیه اخذ نمایید.

مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمان :

۱- اصل سند مالکیت
۲- مدارک هویت ( شناسنامه و کارت ملی مالک و یا وکیل قانونی )
۳-تسویه فیش عوارض و نوسازی شهرداری
۴- میایعه نامه و یا قولنامه

مزایای اخذ پایان کار توسط وکیل

1.پایان کار ساختمانی اولاً نشانه بارزی است که ملک ساخته شده دارای تخلف ساخمانی نمی باشد و براساس معیارهای فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می باشد و ثانیاً با اخذ پایان کار می توان نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت محل اقدام نموده ثالثاً می توان نسبت به اخذ سند شش دانگ تفکیکی تک برگ اقدام نمود.
2.بدیهی است طی این مراحل توسط ذینفع هم زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و هم از پیچیدگی های زیاد اداری و حقوقی برخوردار است در حالی که مداخله وکیل در پروسه های فوق کار را در زمان کوتاهتر و بدون کارشکنی از طرف ادارات و با هزینه کمتر به ثمر می رساند.
3.مخصوصاً در آیتم اول چنانچه ملک ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد پرونده مربوطه به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، ارجاع می شود که عبور از سد دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و سپس اعتراض در دیوان عدالت اداری خود کار بسیار پیچیده و دشواری است و در صورت غفلت مالک رأی به تخریب بنا رأی و جریمه های سنگین داده می شود که رفع و رجوع این مفصل یقیناً بدون حضور وکیلی آگاه و متخصص محال به نظر می رسد.

جهت مشاوره حقوقی در خصوص دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمان با وکیل ملکی با شماره 09127976041  تماس بگیرید.

 وکیل متخصص املاک سعادت آباد

نمونه آراء در دعوای الزام به اخذ پایان کار

چکیده رأی ۱ در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی … و خانم … با وکالت … به طرفیت ۱ ـ … ۲ ـ … به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی… واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ ۳/۷/۸۷ لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل.
از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای ح.ح. (خوانده دیگر) قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه‌ ای مدعی فسخ بیع‌نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که وقوع عقد بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان برابر استعلام ثبتی، و از آنجا که احد از طرفین ، مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ ـ ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد۱۹۸ ـ ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین خواندگان فوق‌الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید.
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی … هزار تومان از تاریخ ۱۵/۷/۸۷ لغایت صدور حکم محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)

در خصوص تجدیدنظرخواهی … و … به طرفیت… از دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی … واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع که ح.ح. به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف‌ نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با الف.م. ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوی قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می‌گردد و اما در خصوص اعتراض ح.ح. به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبیع دارد نظر به مبایعه‌ نامه استنادی و صرف‌نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نداشته لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 وکیل حرفه ای زمین در تهران

چکیده رأی ۲ در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و الزام به اخذ پایان کار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نخواهد بود.

رأی بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

لزوم همراهی انجام مقدمات انتقال و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی خواهان … به طرفیت خواندگان ۱- … ۲-…به خواسته الزام خواندگان به تعهد ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به شرح خواسته و دستور موقت دال بر منع انتقال موضوع خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن نظر به اینکه آپارتمان مورد نظر خواهان یکی از واحدهای ساخته شده در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بوده و تاکنون تفکیک و اخذ پایانکار در پلاک موصوف صورت نگرفته و بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.
قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)

در خصوص تجدیدنظرخواهی … به طرفیت آقای … و … در پرونده کلاسه … که به موجب آن ، قرار رد دعوی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه در اصدار رأی مذکور ، دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات و شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مشاوره حقوقی ملکی سعادت آباد تهران | پایان کار ساختمان

شماره تلفن و دفتر وکالت بهترین وکیل ملکی تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل دعوای ملکی در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص دعوای ملکی  استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی ملکی

پایان کار ساختمان قدیمیدعوای الزام به اخذ پایان کارمشاوره حقوقی ملکی تهراننمونه رای الزام به اخذ پایان کاروکیل حرفه ای زمین در تهرانوکیل متخصص املاک سعادت آبادوکیل متخصص دعوای ملکی سعادت آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *